1. Voorwaarden


Door deze website te bezoeken, die toegankelijk is vanaf cerdt.domain, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden voor de website en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de overeenstemming met alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, is het u verboden deze website te bezoeken. Het materiaal op deze Website is beschermd door het auteursrecht en het merkenrecht.


2. Gebruikslicentie


Toestemming wordt verleend om tijdelijk één kopie van de materialen op de Website van cerdt te downloaden, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk gebruik. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van eigendom, en onder deze licentie mag u niet:
de materialen wijzigen of kopiëren; de materialen gebruiken voor enig commercieel doel of voor enige publieke vertoning; proberen enige software vervat op de Website van cerdt te reverse-engineeren; enig auteursrecht of andere eigendomsvermeldingen uit de materialen verwijderen; of de materialen overdragen aan een andere persoon of de materialen "spiegelen" op een andere server.
Dit laat cerdt toe om te beëindigen bij overtreding van één van deze beperkingen. Bij beëindiging, zal uw kijkrecht ook worden beëindigd en moet u alle gedownloade materialen in uw bezit vernietigen of het nu gedrukt of elektronisch formaat is.


3. Disclaimer


Alle materialen op de Website van cerdt worden aangeboden "zoals ze zijn". cerdt geeft geen garanties, hetzij expliciet of impliciet, en wijst daarom alle andere garanties af. Bovendien doet cerdt geen uitspraken over de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van het gebruik van de materialen op haar Website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of sites die zijn gekoppeld aan deze Website.


4. Beperkingen


cerdt of haar leveranciers zullen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade die ontstaat door het gebruik of onvermogen om de materialen op de Website van cerdt te gebruiken, zelfs als cerdt of een gemachtigde vertegenwoordiger van deze Website mondeling of schriftelijk op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige jurisdictie staat geen beperkingen toe op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor incidentele schade, deze beperkingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.


5. Revisies en Errata


De materialen die op de Website van cerdt verschijnen kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. cerdt belooft niet dat de materialen op deze Website nauwkeurig, volledig of actueel zijn. MirazMacStudios mag de materialen op haar Website te allen tijde wijzigen zonder mededeling. MirazMacStudios doet geen toezegging om de materialen bij te werken.


6. Links


Cerdt heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan haar Website gecontroleerd en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte sites. De aanwezigheid van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van cerdt van de betreffende site. Het gebruik van een gelinkte website is op eigen risico van de gebruiker.


7. Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen


Cerdt mag deze Gebruiksvoorwaarden voor haar Website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.


8. Uw Privacy


Gelieve ons Privacybeleid te lezen.


9. Toepasselijk Recht


Elke vordering met betrekking tot de Website van cerdt wordt beheerst door de wetten van bd zonder verwijzing naar de conflicten met wettelijke bepalingen.